สัมมนาวิชาการเรื่อง การอบรมสื่อประกอบการสอน

รายละเอียด

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สื่อประกอบการสอน” โดยกำหนดการอบรมในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ ห้อง 1401 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.