สัมมนาวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

ในวันที่ 22 กันยายน 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโดยนักศึกษา หลักสูตรบริหารการศึกษา รุ่นที่ 34 และ 35 ครับ

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.