เนื้อหา

สัมมนาวิชาการเรื่อง การอบรมสื่อประกอบการสอน

รายละเอียด

ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การอบรมสื่อประกอบการสอน ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจมากครับ

   
© Copyright © 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved.