3 วิธี ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์แสดงผลหน้าเว็บเพจ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


คู่มือและวิธีการเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประเภท CMS Content Management System Version Easy Content
ระบบจัดการข่าวสารและโฆษณาชนิดเนื้อหาน้อย สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 4 ส่วน ดังหัวข้อต่อไปนี้

1. สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. สร้างเนื้อหาย่อยภายในข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อ upload file ให้ Download หรือ กรณีมีรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอภายหลัง

3. สร้างอัลบั้มรูปภาพ 

4. สร้างและเปลี่ยนภาพสไลด์ส่วนหัวเว็บไซต์

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย 3 หัวข้อ

×
1 • ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:RTU-ADS ,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 03:15:37
×
2 • Download ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:16:40
×
3 • Download คู่มือ

คู่มือ Download


Keywork:APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:40:07

เนื้อหาย่อย

×
1 • ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:RTU-ADS ,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 03:15:37
×
2 • Download ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อย่างง่าย


Keywork:WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:16:40
×
3 • Download คู่มือ

คู่มือ Download


Keywork:APPLICATION,DATABASE
2022-03-29 05:40:07

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113