8 เมษายน 2565 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปะและวัฒนกรรมไทยในงานประเพณีสงกรานต์

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชธานี


เข้าร่วม กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป
เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนกรรมไทยในงานประเพณีสงกรานต์
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ชั้น 1 หน้าสำนักงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี

จัดทำโดยอาจารย์ณัฐธิดา ภู่เจริญ และนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัยเนื้อหาย่อย

ไม่มีเนื้อหา

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113