การจัดการเรียนการสอนรายการบันทึกการนิเทศการสอน

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี


ฝ่ายหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายการบันทึกการนิเทศการสอน

ประกาศให้นิสิต Download เอกสารดังต่อไปนี้

- แบบบันทึกการนิเทศการสอนอาจารย์พี่เลี้ยง
- แบบบันทึกการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย

 


ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 1 

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

 

ภาพที่ 4  ซ้ายมือแสดงถึง .. ขวามือแสดงถึง ..

 

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาย่อย 1 หัวข้อ

×
1 • รายการบันทึกการนิเทศการสอน


Keywork:แบบบันทึกการนิเทศการสอนอาจารย์พี่เลี้ยง, แบบบันทึกการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย
2022-04-08 03:31:56

เนื้อหาย่อย

×
1 • รายการบันทึกการนิเทศการสอน


Keywork:แบบบันทึกการนิเทศการสอนอาจารย์พี่เลี้ยง, แบบบันทึกการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย
2022-04-08 03:31:56

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม

สมัครเรียน  
045-319900 : 113